ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการวางแผนในการที่จะลุยตลาดด้าน Marketing Online ให้สำเร็จคุณจะต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน เพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นในการกำหนดการวางแผนได้อย่างรอบคอบ อาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ยาก ไปจนถึงขั้นที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้….

1. ให้วาดแบบแผนว่า เราทำธุรกิจอะไร
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ธุรกิจเราจะเจาะลำดับแรก เช่น  นักเรียน , คนทำงาน เป็นต้น
3. ให้เราลองดูในส่วนสินค้าหรือบริการที่เราจะขายหรือให้บริการก่อนว่า เป็นอย่างไร ให้วาดหรือเขียน รายละเอียดลงไป เพื่อจะได้ให้เกิดการเห็นภาพในการออกแบบและวางแผนทางธุรกิจสำหรับสินค้าหรือบริการ
4. คู่แข่ง นับเป็นตัวสำคัญเลย… เราอย่าก้มหน้าก้มตา ตั้งราคา โดยไม่คำนึงถึงคู่แข่ง ให้ดูคู่แข่ง แล้วนำข้อดี หรือจุดเด่นของเราเสริมเข้าไป
5. สิ่งที่ห้ามมองข้าม สำหรับการวางแผน ควรจะวางแผนด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ ในธุรกิจของเราให้มากที่สุด เช่น  หน้าเว็บไซต์ , หรือเอกสารทะเบียนที่สามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นธุรกิจ หรือเสียงรีวิวจากผู้ใช้งานทั่วๆ ไป ฯลฯ

อย่าลืม !! หาก Sale-Page กำหนดเพื่อบ่งบอกลูกค้าแล้วควรทำตามให้ได้ตามเป้าหมาย
เพราะหากทำไม่ได้ ลูกค้าที่ใช้บริการหรือสินค้า จะเกิดการไม่ประทับใจได้ ควรวางแผนให้ดีๆ ในการกำหนดรายละเอียด