ผลงานที่ผ่านมา

จากประสบการณ์ที่ทำการตลาดให้กับบริษัท ร้านค้า หรือรายย่อยต่างๆ ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจท่าน ด้วยผลงานด้านต่างๆ ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีผู้สนใจกับสินค้าได้ระยะเวลาที่รวดเร็ว

ตัวอย่างผลงานที่เคยทำการตลาด….

  • ร้านขายเครื่องสำอางค์ และอุปกรณ์
  • ร้านขายครีมบำรุง
  • ร้านขายเสื้อผ้า
  • ร้านขายอาหารเสริม

 


A&D shop