สิ่งที่จะเป็นการช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ได้เห็นได้อ่านต่างๆ นั้น
ควรเลือกสิ่งที่จำได้ง่าย และได้ความหมายใจความ

1. สินค้าไม่จำเป็นต้องแปลกใหม่ แต่สิ่งที่แปลกใหม่คือ แบรนด์ของสินค้า ที่จะต้องจดจำได้ง่าย
2. ด้วยการสร้างให้จดจำได้ง่าย ควรจะมีความหมาย หรือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่จะจำได้ง่าย
3. การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงมีสีสันที่สวยงาม ควรมีความกระทัดรัด
4. อย่าตั้งชื่อ ตัวชื่อสินค้าที่ยาวเกิน 2-3 พยางค์
5. หากมีสโลแกน ควรสร้างให้เด่น ให้สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราจะจำได้ง่ายขึ้น